Sedan 1986 är Rojo hela Sveriges självklara grossist och producent för campingprodukter. Vi förser campingar, marinor, hotell, vandrarhem och andra resmål inom turistbranschen.

Vi lever vidare därför att våra kunder lever vidare. Sortimentet hos Rojo är bevisat framgångsrikt i över 35 år.